Cắt móng tay, cắt quần áo và những thói quen chải chuốt phiền phức khác mà chúng ta không muốn thấy trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.